Welzijnsbeleid

.
De directie van onze scholen voert een welzijnsbeleid met aandacht voor alle welzijnsdomeinen:

 • de arbeidsveiligheid van de medewerkers en de leerlingen
 • de gezondheid van de medewerkers en de leerlingen
 • de psychosociale belasting van de medewerkers en de leerlingen
 • de ergonomie
 • de arbeidshygiëne
 • de verfraaiing van de werkplaatsen
 • het leefmilieu voor zover het invloed heeft op de voorgaande punten
 • de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Hiertoe is een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) aanwezig op onze school.
Aan het hoofd staat de preventieadviseur Jan Deprez.

Voor het medische luik wordt een beroep gedaan op de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer van IDEWE (voor het personeel en de stagiairs) en op de CLB- arts Catherine Verhoyen (voor de leerlingen).
Maandelijks komt ook het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) samen om het Welzijnsbeleid te evalueren en bij te sturen.

De directie is ervan overtuigd dat iedereen zich zowel individueel als in team ten volle inzet:

 • voor zijn eigen veiligheid en die van zijn leerlingen en collega's;
 • voor zijn eigen gezondheid en welzijn en die van zijn leerlingen en collega's;
 • voor een nette en milieubewuste werkomgeving.

Het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM: zoals helm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming...),  het gebruik van de voorziene veiligheidsmiddelen op machines en het opvolgen van de veiligheidsinstructiekaarten zijn een eerste stap in het welzijnsbeleid.

In het werkplaatsreglement van de verschillende afdelingen wordt verder ingegaan op de specifiek na te leven richtlijnen in de labo's, ateliers en werkplaatsen.

Leerlingen die veiligheidsvoorschriften niet respecteren en/of zichzelf of anderen in gevaar brengen, kunnen opgeroepen worden om zich voor het CPBW te verantwoorden.

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem