Schoolpastoraal

Pastoraal op onze school
Een school is nooit zomaar een school. Onze school is een katholieke school.
Voor haar pedagogisch project  zoekt onze school inspiratie in het christelijk gedachtegoed.
Dat klinkt wat groots en misschien ook wat oud. Die boodschap is immers van 2000 jaar geleden.

Voor ons is het echter een uitdaging om het vernieuwend over te brengen naar  de jongeren van vandaag in onze pastorale momenten.
Concreet beginnen we het schooljaar met een portie geestdrift. We reiken een thema aan, een lied en een verhaal, om er met zijn allen een goed jaar van te maken.

Naar de novembermaand toe brengen we onze geliefde overledenen in herinnering tijdens een avondviering voor ouders, leerlingen en leerkrachten van onze schoolgemeenschap.
In de sterke tijden van advent en vasten (kort voor Kerstmis en kort voor Pasen) bieden we een bezinning aan, waarbij we ofwel de campagne van Welzijnszorg en Broederlijk Delen toelichten, ofwel het eigen geloven willen verdiepen.

Maar naast dit aanbod zijn we er ook met een luisterend oor, met een kaartje bij wel en wee op school, met een verstillende kapel.
Op een eigentijdse manier willen we de goede boodschap doorgeven  opdat (ook jonge) mensen zouden leven en wel in overvloed!

Gunter Verhoeven draagt de verantwoordelijkheid voor deze werking. Hij is ook leraar op onze school.

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem