Samenwerkingen

Externe samenwerkingsverbanden
Het is een vaststaand feit dat door het tekort aan gespecialiseerd personeel op de arbeidsmarkt firma's het technisch en beroepsonderwijs een duwtje in de rug willen geven en graag inzetten op  een sterke samenwerking met onze scholen.

Voor onze school is samenwerken met bedrijven uit de regio een meerwaarde om de kwaliteit van de opleiding up-to-date te houden, de overgang van school naar werk voor de leerlingen vlot te laten lopen, de professionele ontwikkeling van de leerkrachten te stimuleren en investeringen in een actuele uitrusting haalbaar te houden.

De meest gekende manier om de overgang van school naar werk te vergemakkelijken is de leerlingen in contact te brengen met de werkvloer. De leerlingen van alle leerjaren van de 2de en 3de graad gaan regelmatig op bedrijfsbezoek om het geleerde uit technische vakken en de uitvoering in de reële werksituatie te ervaren.  De leerlingen uit het 6de jaar gaan 2 weken op bedrijfsstage, voor de leerlingen van het 7de jaar is dat 4 weken.
Daarbovenop krijgen de leerlingen van het 6de en 7de jaar ook de kans om hun sollicitatievaardigheden in te oefenen met HR-medewerkers uit bedrijven.

Om onze leerlingen mee te begeleiden in het bereiken van de doelstellingen van hun opleiding participeren bedrijven in de jury van de geïntegreerde proef van elke opleiding en ondersteunen ze verschillende vormen van werkplekleren.

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem