Duaal leren

Duaal leren op het Guldensporencollege Campus Engineering
Duaal leren combineert leren op school en leren op de werkvloer van een bedrijf.
Duale leertrajecten integreren algemene, technische en beroepsgerichte vorming.
Ze bestaan uit een les- en werkcomponent die school en bedrijf afstemmen tot één geheel.
Guldensporencollege campus Engineering gelooft in de kansen en meerwaarde van de leertrajecten werkplekleren en duaal leren.
De school bereidt zich samen met bedrijven en sectoren voor om in de toekomst sterke duale trajecten aan te bieden.
In het 7de specialisatiejaar BSO Interieurinrichting kunnen de leerlingen al enkele schooljaren voor hun praktijklessen kiezen uit twee trajecten: praktijklessen in het schoolatelier of 2 dagen werkplekleren in een interieurbedrijf.

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem