Studierichting

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Omschrijving studierichting: 

In OKAN staat het leren van Nederlands centraal met aandacht voor de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. 

In de lessen Nederlands word je ook voorbereid op de Nederlandse taal in de vakken in het vervolgonderwijs: wiskunde, Frans, godsdienst, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, wetenschappen, technologie…

Onze accenten: 

  • Het OKAN-team bestaat uit gemotiveerde leerkrachten, trajectbegeleiders en CLB-medewerkers die je begeleiden en helpen bij het maken van een juiste studiekeuze.
  • We hebben veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen en stimuleren integratie en respect voor diversiteit.
  • We zetten sterk in op individuele begeleiding en remediëring op maat van de leerling met o.a. huiswerk- en studiebegeleiding.
  • We stimuleren het lezen en beschikken daarvoor over een aangepaste bibliotheek.
  • We organiseren heel wat activiteiten die de maatschappelijke integratie van de OKAN-leerlingen bevorderen. 
  • OKAN-leerlingen worden begeleid naar en voorbereid op  een vlotte integratie in het vervolgonderwijs, in andere opleidingen of op de arbeidsmarkt.
  • De OKAN-vervolgcoach zorgt voor contacten, introductie en opvolging in de nieuwe school.

Vervolgopleidingen: 

Na OKAN kan je doorstromen naar een onderwijsvorm en studierichting in het voltijds of deeltijds onderwijs die aansluit bij je interesse, capaciteiten en de opleiding in je thuisland.  

Meerderjarige leerlingen worden begeleid naar andere opleidingen of naar de arbeidsmarkt.

Afdeling: 

Lessentabel: 

Deze studierichting wordt georganiseerd in deze locatie(s): 

VTI Kortrijk

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem